Regelement

REGLEMENT PAASEIERENRALLY 2021

De rally wordt gereden volgens de beschreven of aangegeven route of situatie.
De gemiddelde snelheid bedraagt 20 km/u. Men rijdt van controle tot controle. Verloren tijd hoeft dus niet te worden ingehaald.
De ingelaste pauze telt niet mee bij de tijdtelling.
De oriënteringspunten en controleposten en foto’s bevinden zich RECHTS van de as van de weg en zijn allen zichtbaar en leesbaar vanuit de auto.
Alle oriënteringspunten liggen niet verder dan 30 meter van de as van de weg. U hoeft niet achterom te kijken om een oriënteringspunt te ontdekken.
De oriënteringspunten bevinden zich niet achter glas. Er zijn bemande en onbemande controleposten, welke zich rechts van de weg bevinden.
De bemande controleposten zijn aangegeven met een rode vlag.
Onbemande controleposten worden aangegeven door middel van een bord met de letters PER.
Tevens kunnen er aanwijzingen op staan. (zie voorbeeld).
Het getal rechts boven in de hoek correspondeert met het getal van het vak op de achterkant van de controlekaart en U dient er de letter in te vullen welke zich bevindt rechts boven in de hoek van het PER-bord.
De aanwijzingen bij de onbemande controleposten dient U op te volgen en gaan vóór op de routebeschrijving.

1 = 1e weg rechts voorbeeld:
2 = 1e weg links U ziet het PER-bordje
3 = 2e weg rechts U zet de letter D in vak 30
4 = 2e weg links van de controlekaart.
5 = 3e weg rechts Vervolgens neemt u de 2e weg rechts,
6 = 3e weg links dan de 1e weg links en dan gaat U verder met punt 25
7 = einde weg links van de routebeschrijving.
8 = einde weg rechts
9 = keren
VGP = verder gaan met punt ….

Het missen van een controle, het aandoen van een valse controle of deze verkeerd benaderen wordt bestraft met 30 strafpunten.
Niet op tijd arriveren bij een controlepost met 1 strafpunt per minuut (maximaal 60 tijdstrafpunten per trajectdeel).
Woorden tussen aanhalingstekens b.v. met “hond” wordt het woord hond bedoeld.
Met hond wordt een beeld of een afbeelding daarvan bedoeld.
Lettertype, hoofdletter(s) of kleine letter(s) spelen geen rol. In de routebeschrijving kunnen eenvoudige cryptische omschrijvingen voorkomen.
Gevraagde letters maken nooit deel uit van een woord.
Alleen doorlopende verharde wegen tellen mee.
Doodlopende- en als zodanig aangeduide wegen, zandwegen, eigen wegen en/of terreinen en afgesloten wegen tellen niet mee.
Parallel- en ventwegen worden als afzonderlijke wegen beschouwd.
Bij splitsingen of kruisingen van wegen of rotondes dient men altijd de straatnaam te volgen als er geen oriëntatiepunt gevonden is.
Het straatnaambordje kan zich soms aan de linkerkant van de weg bevinden.
Als U op een T-splitsing een keuze moet maken omdat het oriëntatiepunt niet aanwezig is, dan dient U de tegengestelde richting te volgen en nog verder te zoeken naar het oriëntatiepunt.
Voorbeeld: Indien er staat dat u na het vinden van het oriëntatiepunt linksaf moet en u vindt het oriëntatiepunt niet tot op de T-splitsing dan gaat u rechtsaf en zoekt u verder.
Bij de pauze: de kaart zowel bij aankomst als bij vertrek laten stempelen en de tijd laten invullen.
De startkaart dient uiterlijk om 17.30 uur bij de finish te worden ingeleverd.
Controleer of de tijd juist en goed leesbaar is ingevuld! Uzelf bent hier verantwoordelijk voor.

De prijsuitreiking is om 20.00 uur in Openluchttheater Engbergen Bosweg 5 te Voorst.
Een deelnemer kan worden uitgesloten wegens onsportief gedrag vóór, tijdens of na de rit, tegenover deelnemers en/of officials.
De winnaar van de rit is de deelnemer met het minst aantal strafpunten. Bij geschillen beslist het organiserend comité.
Lees goed, rijd met plezier en let goed op het verkeer, zodat iedereen zonder problemen het einddoel bereikt.
U rijdt voor eigen risico. Heeft U nog vragen of is er iets niet duidelijk, meldt U zich dan bij de starter.
Wij wensen U een prettige middag.

NB. het uitgedeelde reglement gaat altijd voor op deze.!!!


U rijdt voor eigen risico.